Към момента в региона на Добрич са засети 435 хил. декара с пшеница  като според очакванията на местните земеделски производители през тази година площите с пшеница могат да се увеличат за сметка на тези с рапица.

Това съобщава БТА. Планирани за засаждане по данни на местната земеделска служба са около 822 хил. декара обработваема земя. Оптималния срок за приключване на кампанията е 25 октомври. Фермерите в региона са засели още над  36 хил. декара с ечемик, рапица и тритикале.