Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

България и Черна гора ще обменят опит в областта на селското и горското стопанство

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев се срещна с Държавния секретар на горите, лова и дърводобивната промишленост в Министерство на земеделието и развитието на селските райони на Черна гора Милосав Анджелич. Двамата разговаряха относно възможностите за сътрудничество в областта на селското и горското стопанство, като изразиха общото желание за разгръщане на потенциала в името на по-пълноценни добросъседски отношения в тази област.

Страните подписаха съвместна Декларация за намерение за развитие на отношенията между двете земеделски министерства - Министерство на земеделието, храните и горите на Република България и Министерство на земеделието и развитието на селските райони на Черна гора и за насърчаване на бизнес отношенията в селското и горското стопанство от взаимен интерес.

Специален акцент в подписаната декларация е изразената готовност за сътрудничество между агенциите и институциите на двете страни,  отговарящи за научните изследвания, образованието, обучението и развитието на горския сектор. В тази връзка страните се договориха за по-активни официални и експертни контакти, в това число и с участието на предприятията, стопанисващи държавните гори в двете държави.

Беше договорено и да се осъществяват и насърчават съвместни научни и практически проучвания на адаптивността на конкретните дървесни видове в двете страни към условията на актуалните климатични промени.

Българската страна изрази готовност при заявено желание и необходимост да оказва методическа помощ на черногорската страна при хармонизирането на законодателството й в горския сектор в периода на нейната подготовка за присъединяването й към Европейския съюз.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates