Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Васил Грудев: „Забавянето по подхода ВОМР за 2018 е преодоляно”

Всички процедури към Местните инициативни групи (МИГ), кандидатствали по Подхода ВОМР по ПРСР 2014-2020 от 2018 г. са финализирани.

Тези за тези за 2019 г. са завършени на половина.

Реално изплатени към момента са 23 млн. лева спрямо общия бюджет от 180 млн. лева. Това съобщи изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев при откриването на Международна конференция „Сътрудничество – инструмент за промотиране на местното развитие“ в Разлог.

От тях по подмярка 19.4 «Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие», с бюджет от над 60 млн. лв., са преведени близо 19 млн. лв. Останалите оторизирани 4 млн. лв. са за подготвителни дейности по подмярка 19.1. Там бюджетът е 9,3 млн. лв. Рискът от загуба на средства по подхода ВОМР е сведен до минимум, следствие на незабавно взети управленски решения.

Максимално са ускорени процесите по контрол и одобряване на процедурите за избор на проектни предложения по подмярка 19.2 «Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие» на Местните инициативни групи (МИГ) по ПРСР 2014-2020 г.

Той поясни, че по подмярката, която е с бюджет от близо 180 млн. лв., в ДФЗ са постъпили 231 процедури с общ брой от 1 128 проекта към тях.

Разпределението им по подмерки е следното:

  • – 68 процедури по подмярка 7.2
  • – 52 процедури по подмярка 4.1
  • –  41 процедури по подмярка 4.2
  • – 37 процедури по подмярка 6.4.1
  •  –  25 процедури дизайнерски мерки на МИГ
  •  – 8 процедури по други мерки (4.1.2, 4.2.2, 8.6, др.)

В процес на контрол са 145 процедури. Към момента Разплащателната агнеция е одобрила 37 от тях и вече са подписани 15 тристранни договора. Те са с общ размер на субсидията от близо 2,5 млн. лв. За преодоляване на натрупаното забавяне при обработката на процедурите на МИГ са определени 19 допълнителни екипа експерти от областните дирекции на ДФЗ. Те имат ангажимент до края на годината да обработят общо 76 процедури на МИГ-овете. Целият административен капацитет на ДФ „Земеделие“ е натоварен максимално с цел недопускане увеличаване на риска от загуба на средства по подхода ВОМР. Това допълни още изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates