Експертите а международния съвет по зърното намалиха оценките си за реколтата и крайните запаси от пшеница в света през текущия сезон, информира „Зерно Онлайн”.

Причина за корекцията на прогнозата за производството се оказва най-вече Австралия, която изпитва трудности заради засушаването, обхванало зеления континент. Оценката за австралийското производство беше понижена с 2,1 млн. тона спрямо септември до 17,0 млн. тона. Експертите оценяват глобалната реколта от пшеница на 762 млн. тона.

В света 2018 г.

Октомври в млн. т.

Изменение спрямо септември 2019 г. в % Изменение спрямо 2018/19 г. в %
Производство 762,00 -0,26 4,0
Търговия 173,00 0,58 2,4
Потребление 756,00 -0,13 1,3
Крайни запаси 271,00 -0,37 2,3