Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Правителството отпусна 28 млн. лв. на ДФ „Земеделие“

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на ДФЗ за 2019 г. в размер до 28 млн. лв.

Средствата са необходими за извършване на плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР  2014 – 2020 г.

Одобряват се допълнителни трансфери по бюджета на МВР за 2019 г. в размер на 10 000 000 лв. за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности по:

  • – Фонд „Вътрешна сигурност” ;
  • – Фонд „Убежище, миграция и интеграция” – Спешни мерки.

МС одобри и 17 860 249 лв. за обезщетения в сферата на образованието

Общо 17 860 249 лв. ще получат общините за изплащане на обезщетения на персонала след прекратени правоотношения през месеците юли-август 2019 г.

Средствата за обезпечаване на Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2019 година ще се осигурят от:

  • – бюджета на МОН за 2019 г.;
  • – чрез преструктуриране на разходите в централния бюджет за 2019 г.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates