Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Европейските граждани поставят изменението на климата като основен приоритет за ЕП

Борбата с изменението на климата трябва да бъде основен приоритет за Европейския парламент.

Това показва новото проучване на Евробарометър, като посочва младежките протести за климата като ключов фактор.

„Борбата с изменението на климата и опазването на околната среда, океаните и биоразнообразието „трябва да бъде най-големият приоритет на Европейския парламент“. Това казват гражданите на ЕС в ново проучване на общественото мнение на Евробарометър.

Климатичните промени вече бяха посочени като един от водещите стимули гражданите да гласуват на европейските избори през май, особено за младите хора.

За първи път в проучване на Евробарометър гражданите поставят изменението на климата на първо място в списъка с приоритети за ЕС.

Общо 32% от европейците посочват борбата срещу изменението на климата и опазването на околната среда като най-важния проблем, на който членовете на Европейския парламент трябва да обърнат внимание.

Това е най-често посочваният отговор в 11 държави членки, особено сред:

  • – респондентите в Швеция (62%);
  • – Дания (50%);
  • – Холандия (46%).

В проучването на Евробарометър също така бе зададен въпросът кой екологичен проблем е най-належащ за разрешаване. Абсолютно мнозинство от европейците (52%) смята, че това е изменението на климата. Следващите са замърсяването на въздуха (35%) и замърсяването на моретата и океаните (31%).

Други належащи проблеми  са обезлесяването (28%) и нарастващото количество отпадъци (28%).

За 52% от българите замърсяването на въздуха е посочено като основен проблем, свързан с околната среда.

„Това проучване показва, че европейците искат действия от страна на ЕС за борба с изменението на климата. Вчера в Страсбург Европейският парламент одобри резолюция. Тя обявява извънредно положение в областта на климата и околната среда в Европа и света. Ние се вслушваме в гласа на нашите граждани и подчертаваме необходимостта да се премине от думи към конкретни действия“. Това каза председателят на парламента Давид Сасоли (С&Д, Италия).

Протестите, водени от младежите, са ключов фактор.

През изминалата година протестите на младежите за повече действия против изменението на климата мобилизираха милиони хора в ЕС и в световен мащаб.

Новото проучване на Евробарометър показва, че близо 60% от европейските граждани са уверени или убедени, че протестите, водени от младите хора, имат пряко влияние върху политиката както на национално, така и на европейско ниво.

В Ирландия (74%), Швеция (71%) и Кипър (70%) е най-голям делът на гражданите, които вярват, че протестите ще доведат до предприемане на политически мерки на европейско ниво в сравнение с 42% от гражданите в Чехия и 47% от гражданите на Обединеното кралство. 53% от българите смятат, че протестите ще доведат до предприемане на мерки на европейско ниво.  38% от българските респонденти вярват, че това ще се случи на национално ниво.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates