Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Урсула фон дер Лайен представя днес „Европейския зелен курс“ в европарламента

В сряда, 11 декември, от 15.00 ч. българско време, EП ще проведе първи дебат с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и с изпълнителния заместник-председател за Европейския зелен курс, Франс Тимерманс, който ще закрие дебата.

Европейският зелен курс ще се фокусира върху борбата срещу изменението на климата и други екологични цели в областта на:

  • – транспорта;
  • – енергетиката;
  • – замърсяването;
  • – селското стопанство;
  • – кръговата икономика;
  • – биологичното разнообразие.

Съобщението на ЕК се очаква да включва график на предстоящите предложения. ЕП вече подчерта, че ЕС трябва да намали емисиите с 55% до 2030 г. и да стане климатично неутрален до 2050 г., както и че е спешно необходимо да се приеме амбициозен дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021 – 2027 г. Очаква до края на месеца ЕК да публикува резюмето на плана.

Секторите „земеделие“ и „храни“ ще бъдат разгледани най-вече чрез стратегията „От фермата до вилицата“ („Farm to Fork“/F2F), която има за цел да изгради „справедлива, здравословна и екологична хранителна система“, гарантирайки „високите цели в областта на околната среда и климата в реформата на Общата селскостопанска политика“. Фокусът основно ще бъде върху изготвянето на стратегическите планове на държавите членки. Очаква се ЕК  да представи Бяла книга за стратегията „От фермата до вилицата“ около пролетта на 2020 г., с оглед на разгръщане на ключовите инициативи до края на годината. Тези инициативи се очаква  да включват разглеждане на решението на съда относно:

  • – новите техники за развъждане;
  • – преразглеждане на правилата за информация за храните, с цел подобряване  информираността на потребителите;
  • – действия за намаляване на загубите и разхищаването на храни;
  • – приемане на инструментариум за алтернативи на пестицидите.

На фокус ще бъде и общата „цел за нулево замърсяване“  и намаляването на използването на потенциално вредни химични вещества. ЕК  ще работи за приемане на стратегия за устойчиво използване на химични вещества, заедно със съответни правила до 2021 г. Също така ще се преразгледа цялото съществуващо законодателство, засягащо селското и горското стопанство, за да гарантира, че то е в съответствие с „обновената цел  в областта на климата и биоразнообразието“.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates