Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Приемът по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ на ПРСР 2014 – 2020 е отворен

МЗХГ обяви, че от 16 декември 2019 г. стартира прием по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ на ПРСР 2014 – 2020.

Подпомагането е насочено към повишаване на знанията и уменията на земеделските и горските стопани, както и заетите лица в стопанствата им.

Общият бюджет по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) е 15 646 400 лева.

По настоящата процедура не се изисква съфинансиране от страна на кандидата и БФП може да покрие до 100% от общо допустимите разходи по проекта. Процентното участие на ЕЗФРСР за целия период 2014-2020 г. е в размер на 90%. Националното съфинансиране е в размер на 10%.

По процедурата е определен целеви бюджет в размер на 6 млн. лв. за:

  • – кандидати висши училища;
  • – научни институти и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) чрез лицензирания си Център за професионално обучение;
  • – за провеждане на курсове и семинари, свързани с предотвратяване и/или преодоляване на усложнена епизоотична обстановка, включително и подобряване на биосигурността в стопанството.

Няма изискване за минимален размер на БФП, но максималният размер на БФП е до 1 000 000,00 лева.

По процедурата могат да кандидатстват:

  • – висши училища;
  • – професионални гимназии;
  • – центрове за професионално обучение;
  • – научните институти;
  • – опитни станции, които са самостоятелни научни звена по Закона за Българската академия на науките или Държавно предприятие „Научно-производствен център“, създадено по Закона за Селскостопанска академия.

Проектните предложения могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на:

  • – уеб базиран формуляр за кандидатстване;
  • – подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 (три) седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения.

Допълнителните въпроси могат да се задават само на електронната поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване. Те не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

Пълният пакет документи по процедурата е публикуван на интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове https://eumis2020.government.bg

Пълният пакет документи за кандидатсване и информация по процедурата включва:

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates