Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Европа спасява пчелите

Да се намали използването на пестициди с цел спасяването на пчелите в Европа.

За това призоваха евродепутатите по време на последната пленарна сесия в Страсбург за 2019 г. Те предложиха Европейската комисия да засили своята инициатива за опрашващите насекоми и да представи нови мерки за защита на пчелите и други опрашители. По въпроса се изказаха и българските евродепутати Андрей Слабаков и Иво Христов.

В резолюция, приета на 18 декември 2019 г., се записа, че регламентът за опрашващите насекоми в сегашния си вид не успява да защити пчелите и други опрашващи насекоми от някои от многобройните причини за тяхното намаляване.

Сред тях са:

 • – интензивните земеделски практики;
 • – пестицидите;
 • – изменението на климата;
 • – промените в използването на почвата;
 • – разрушаването на местообитанията и инвазивните видове.

Евродепутатите настоятелно призовават Комисията да представи пълна програма за действие с достатъчно ресурси.

Те са категорични, че за да се помогне за допълнителното намаляване на остатъците от пестициди в местообитанията на пчелите, по-малката употреба на химикали трябва да бъде ключова цел в бъдещата ОСП.

Призоваха също за включването на задължителни цели за намаляване на употребата на пестициди в ЕС в предстоящата Директива за устойчива употреба на пестициди. Апелът е и за повече фондове в подкрепа на научните изследвания относно причините за намаляване на броя на пчелите, с цел запазване на разнообразието от опрашващи насекоми. Европейският парламент призовава за мерки за защита на пчелите и пчеларите в Европа.

Депутатите препоръчват:

 • – по-добра защита на пчелното разнообразие;
 • – засилване на финансовата подкрепа за пчеларите;
 • – борба с вноса на фалшив мед.

През април 2018 г. ЕС реши да ограничи използването на открити площи на три вида неоникотиноидни пестициди, които причиняват сериозни рискове за пчелите.

За разлика от България, някои страни в общността решиха да не прилагат ограниченията.

В тази връзка на сесията през миналия декември депутатите настояха за въвеждане на задължителни цели на ЕС за използването на пестициди и за забрана за:

 • – производството;
 • – продажбата;
 • – използването на всички пестициди, основани на неоникотиноиди.

В европейския регламент относно опрашителите е посочено, че ОСП и политиката на сближаване на ЕС предоставят ключови възможности за поддържане и създаване на местообитания за опрашителите в селска и градска среда в периода след 2020 г.

Структурата на ОСП, кръстосаното съответствие, директните плащания и мерките за развитие на селските райони, предоставя широк набор от инструменти, необходими за подпомагане на решаването на проблема с натиска върху опрашителите, произтичащ от интензивното селскостопанско управление и промяната на земеползването, в това число изоставянето на обработваеми земи.

Те включват по-специално предвидените в рамките на директните плащания за земеделските стопани екологично насочени площи, които осигуряват буферни ивици за опрашителите, и земята, оставена под угар, в която се развиват богати на нектар и цветен прашец растения. Включват и мерки за агроекология и климат в рамките на програмата за развитие на селските райони.

Около 78% от видовете диви цветя и 84% от селскостопанските култури зависят изцяло или частично от насекомите за производството на семена.

По оценки между 5% и 8% от световното производство на култури е пряко свързано с опрашването от животни. В ЕС селскостопанската продукция, свързана с опрашването от насекоми, се оценява на 15 млрд. евро годишно. Опрашителите също така допринасят за създаването на лекарства, биогорива, платове и строителни материали.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates