Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

БАБХ насочи за унищожаване над 44 кг мед за нарушения

БАБХ насочи за унищожаване 44 кг и 700 гр. мед за нарушения при етикетирането.

Търговци в страната ще трябва да доказват произхода на още 62,77 кг мед. Той не е бил придружен от документите, изисквани по регламент, некоректно етикетиран и без идентификационна маркировка.

Издадени са 3 предписания на територията на ОДБХ Кюстендил, Русе и София област за некоректно етикетиране, липса на идентификационна маркировка и етикет. Съставени са 9 акта за установяване на административни нарушения, включително за липса на регистрация на обекта като търгуващ с храни.

На територията на ОДБХ – Кюстендил и ОДБХ – Сливен са констатирани нарушения при етикетирането на мед, съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г. Липсвала е страна на произход. Тя трябва задължително да бъде изписана на етикета на пчелния продукт.

Нарушенията са открити при тематичните проверки, които Агенцията проведе по Заповед на изпълнителния директор в периода 16.12.2019 г. до 03.01.2020 г.

Контролът целеше да провери съответствието на етикетирането на пчелен мед и пчелни продукти с изискванията на Регламент (ЕС) № 1169/2011 за предоставяне на информация за потребителите. Особено внимание се обърне на посочването на страната на произход, където е бил добит медът. Това е задължително изискване на чл.5 от Наредбата за изискванията към пчелен мед, предназначен за консумация от човека.

На територията на цялата страна са проверени общо 736 търговски обекта, от тях 529 за търговия на дребно, 67 – на едро, 140 обекта за обществено хранене.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates