Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Ловците нямат средства, за да спазват мерките за биосигурност

Темата за африканската чума по свинете е отново на дневен ред

През последните седмици интензитетът на разпространение на заболяването сред диви свине е възходящ. От своя страна изпълнителният директор на Агенцията по храните изтъкна, че до голяма степен заслуга за негативната тенденция имат ловците. По отношение на разпространението на АЧС и ловната дейност на територията на страната ни, ви припомняме какво каза изпълнителният директор на БАБХ:


"Засиленият отстрел на диви свине от 5 октомври, от когато се откри сезона до днешна дата и неспазване на изискванията за биосигурност от някои ловци, незагробване на животните в трупните ями и отпадъците от тях. Разпарчетосване на улова и раздаване по къщите и след това излизане на положителни проби. Това неминуемо е оказало своето влияние върху разпространението на африканската чума.“

Професор Желязков уточни, че за сега това е лично негово мнение. От своя страна инженер Васил Василев, председател на управителния съвет на Националния ловно-рибарски съюз, каза:
 „Аз не бих се съгласил изцяло и безусловно с твърденията на професор Желязков, най-малкото защото държавата не създаде необходимите предпоставки ловците навсякъде да изпълнят мерките за биосигурност.“
Василев не отрече, че контролът спрямо ловните общности не е достатъчен, но посочи, че заслуги за разпространението на вируса в дивата природа има и държавата. Инж. Василев:
„Ние не разполагаме с финансовия ресурс да обезпечим в максимална степен изпълнението на всички мерки за биосигурност. За съжаление това наше искане за повече средства не беше разбрано от държавата и не бяха осигурени никакви финансови средства, които да подпомогнат ловците, за да бъдат обезпечени те с дезинфектанти и необходимите пръскачки, с които да полагат дезинфектантите. Няма средства и за изкопаването на ями за загробването на страничните животински субпродукти, за закупуване на хладилни съоражения, в които дивечовото месо да бъде съхранявано." 
Стана ясно, че сред ловците по места има липса на ресурс за осигуряване на средствата за спазване на хигиенните изисквания. Ловните дружинки на територията на страната ни са около 2800, а контрол спрямо тях упражняват само служителите в горските стопанства.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates