Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) сигнализира за ново огнище на болестта Африканска чума по свинете (АЧС) във ферма, тип А, която е населена с прасета от породата Източнобалканска свиня. Обектът е с регистрационен номер 9114-0247, намиращ се в с. Голица, общ. Долни чифлик, област Варна. Според регистрите на БАБХ за фермите тип А, населени с източнобалкански свине, във фермата се отглеждат 17 животни. Всички те трябва да бъдат хуманно евтаназирани.

Около огнището с АЧС се обявява и трикилометрова предпазна зона, която обхваща с. Булаир. В рамките на тази зона всички свине, които се отглеждат в лични стопанства, трябва да бъдат своевременно заклани, гласят още разпоредбите на БАБХ.

В десеткилометровата наблюдавана зона влизат 8 населени места от три общини – Долни чифлик, Варненско, Руен, Бургаско и Поморие. Това са селата Голица, Бърдарево, Рожден, Рудина, Подгорец, Мрежичко, Припек и Козичино.

Предвижда се да бъде извършена специална дезинфекция на обекта, както и на транспортните средства, забранява се и движението на хора и МПС в района на обекта. Ще бъде проследено движението на животните и месото от тях в рамките на 35 дни назад от датата на обявяването на огнището.