Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Земеделските производители регистрират еднодневните договори онлайн

Земеделските производители, които искат да прилагат еднодневни трудови договори през тази година, могат да подадат необходимите документи по електронна поща. Самите договори също може да се генерират по интернет.

За целта е необходимо фермерите да представят следната информация на електронната поща на съответната дирекция „Инспекция по труда“:

• Писмо, получено по електронна поща от съответната служба „Земеделие“ – общинска или областна, извършила регистрацията. От писмото следва да е ясно, че службата потвърждава регистрацията, както и да има информация за датата, на която тя е извършена (дата на актуалност).

 Данни за културите, които ще обработва и за които е поискана регистрация.

• Данни за декарите обработваема площ по култури, за които е поискана регистрацията (цитира се точният размер на площите и в коя графа попадат – засети основни, засети вторични, намерения основни, намерения вторични).

 Данни за дейността – област, община и землище към всяка култура.

Коректността на предоставените от земеделските стопани данни ще бъде установена по-късно по служебен път, допълниха от институцията.

Наетите по силата на еднодневен договор не губят социалните си и осигурителни права. Те могат да работят в селското стопанство и едновременно с това да получават обезщетения за безработица и социални помощи.

Системата за предоставяне на еднодневни договори позволява на земеделските стопани да генерират такива онлайн по всяко време на денонощието, независимо от работното време на администрацията.

За тяхно облекчение софтуерът генерира директно върху всеки следващ договор данните на наетите лица, които веднъж вече са вкарани в системата. Има и калкулатор, който генерира върху разписката – неразделна част от договора, дължимите данъци и осигурителни вноски за сметка на наетото лице, както и възнаграждението, което то следва да получи след приспадането им.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates