Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Започна прием по схемите за доилна техника и инвестиции в мини мандри

От 25  март до 15 април стопаните могат да кандидатстват по две схеми: „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“ и „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”.

Схемата за доилна техника е в помощ на животновъдите за намаляване на производствените разходи. Бюджетът на схемата за 2020 г. е 2 млн. лв., който ще се разпределя до изчерпването му по реда на кандидатстване.

Субсидията ще покрива част от разходите за реализация на инвестиции в стационарни и мобилни доилни съоръжения, оборудване за съхранение на мляко и съоръжения за изкуствено изхранване на новородени животни с мляко. По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходи за инвестиции, като максималният размер на помощта е не повече от 25 хил. лв.

 

Схемата за мини мандри има за цел да подпомогне малки и средни фермери да реализират сами продукцията си. Утвърденият бюджет по схемата за 2020 г. е 1 452 500 лв.  С този ресурс ще бъдат финансирани договорите от 2019 г. в размер на близо 720 хил. лева, както и одобрените проекти от предстоящия нов прием за 2020 г. по схемата за държавна помощ. По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходите за инвестиции, като максималният размер на помощта е до 60 000 лв.

Подпомагането се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите по изграждането и оборудването на мини мандри или закупуване на временен обект за преработка на мляко – преместваеми модулни обекти, които могат да се транспортират.

Схемата е разработена по предложение на браншовите организации в сектор „Млечно животновъдство“ и се прилага за втора поредна година.

Кандидати по схемите могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко три години назад, считано от датата на кандидатстване, както и организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates