Във връзка с постъпило искане от „ВиК“ - Перник в последният работен ден преди великденските празници, министърът на околната среда и водите Емил Димитров утвърди изменение в месечния график за ползване на водите от комплексните и значими язовири за месец април.

С изменението на „ВиК“ -Перник се отпускат допълнително 0,300 млн. куб. метра вода от яз. Студена за питейно-битово водоснабдяване на гр. Перник и съседни населени места.

 

Пълният текст на изменението на графика можете да намерите тук.