- Изпълнителна агенция по горите апелира при закупуване на дърва за огрев задължително да се изисква документ за законен произход - превозен билет, като следва да съхраняват превозния билет не по – малко от три години.
 
    - ИАГ препоръчва на гражданите да не закупуват дървесина от неизвестни лица, особено когато тя се доставя с леки автомобили и през тъмната част на денонощието.
     
      Горски инспектори от Регионална дирекция на горите - Русе задържаха 60 куб. м. незаконни дърва за огрев при съвместна проверка с РУ на МВР Исперих в с. Свещари, общ. Исперих. Инспекторите констатирали съхранение на незаконното количество дърва в два частни имота. При проверката се оказало, че дървата за огрев са без превозен билет и без контролна горска марка. Съставени са два констативни протокола и срещу нарушителите са образувани две досъдебни производства.

      От началото на месец май 2020 г. служители на РДГ Благоевград съвместно със служители на МВР извършват системни проверки за законния произход на наличните дърва за огрев на адреси в гр. Разлог.  При проверките са констатирани редица нарушения, като са задържани  – общо 15 куб. м иглолистна и 8 куб. м широколистна дървесина. По първоначална информация става ясно, че хората са закупували дървата за огрев от лица, които са системни нарушители. Съставени са актове за констатираните нарушения, като за случаите е сезирана и Районна прокуратура - Разлог.