Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1053 лв. за един декар

През 2019 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1053 лв. за един декар, което е със 7.4% повече в сравнение с 2018 година, се казва в съобщение на НСИ.

Средната цена на сделките между физически и юридически лица достига 1027 лв. за декар, а на сделките между юридически лица -1122 лева. Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през 2019 г. достига 300 лв. за един декар и също отбелязва увеличение спрямо предходната година - с 37.6%.

През 2019 г. най-висока e цената на сделките с ниви в Североизточния район - 1462 лв. на декар, което е със 7.7% повече спрямо предходната година. В Северния централен район цената на сделките с ниви достига 1138 лв. на декар, а в Северозападния район - 967 лв. на декар. Спрямо предходната година увеличението в цената в двата района е съответно с 3.6 и 9.4 %. Повишение в цената на сделките с ниви през 2019 г. спрямо предходната година е отбелязано във всичките шест статистически района.

Каква е рентата на земеделска земя

През 2019 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 49 лв., което е с 2.0% по-малко спрямо 2018 година. Средната наемна/арендна цена на един декар постоянно затревени площи е 23 лв., и е с 43.8% по-висока спрямо предходната година.

През 2019 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в Североизточния район - 69 лв., като спрямо 2018 г. тя отбелява незначителен спад с 1.4%.

Цената, платена за наем/аренда на един декар ниви в Северния централен район,достига през 2019 г. 60 лв., а в Северозападния -50 лева. И в двата района е отчетено увеличение на цената на рентното плащане спрямо предходната година - съответно с 1.7 и 4.2%.

Спрямо предходната година цената на рентата на ниви в Югозападния и Южния централен район остава без промяна.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates