Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Министър Димитров разпореди да се оценят вредите от нерегламентирано депонираните отпадъци в община Невестино

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров разпореди на РИОСВ-София да извърши дейности по установяване до каква степен нерегламентирано депонираните отпадъци в община Невестино са опасни за живота или здравето на хората и причинили ли са немаловажни вреди за околната среда.

По разпореждане на Районната прокуратура в Кюстендил и съгласно дадените на РИОСВ- София от министър Димитров указания, Екоинспекцията съвместно с Районна прокуратура и Районно полицейско управление - Кюстендил извършиха проверка на нерегламентирано замърсяване с отпадъци в община Невестино.

При инспекцията е установено, че в землището на село Четирци, община Невестино, е замърсен терен с битови, строителни и растителни отпадъци, с площ над 1600 кв. м. Имотът се намира над закритото общинското депо за неопасни отпадъци и е частна общинска собственост с трайно ползване – пасище. Открито е и второ нерегламентирано сметище с битови и строителни отпадъци срещу оградата на закритото общинско депо.

На кмета на община Невестино е дадено предписание за почистване на отпадъците и е съставен акт за установяване на административно нарушение по Закона за управление на отпадъците.

Проверките по случая продължават и след приключването им ще бъде определено наказателното постановление с размера на санкцията.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates