Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Състоянието на защитените местообитания и видове в ЕС продължава да се влошава

Състоянието на защитените местообитания и видове в ЕС продължава да се влошава, особено заради селското стопанство, увеличаването на населените места, дейностите в горите и сладководните басейни. Това се посочва в доклад, представен днес от Европейската комисия.

Според комисията са необходими действия за възстановяване на природата до 2030 година. В доклада се посочва, че продължава да се влошава състоянието на птиците, които са тясно свързани със селското стопанство, а сладководната риба е сред най-застрашените видове, включително заради работата на водноелектрическите съоръжения. Едва 15 на сто от местообитанията са в добро състояние, се отчита в документа.

Възстановяването на торфищата и други влажни зони може да подкрепи борбата с изменението на околната среда и да осигури нови работни места, отбелязва комисията.

Допълва се, че досегашните действия за опазване на природата дават резултат, например при размножаването на иберийския рис, горския елен и видрите.

На всеки шест години държавите в ЕС представят доклади за състоянието на природата. Новият доклад съдържа оценка на данните за всички видове диви птици в ЕС (460 вида), 233 вида местообитания и почти 1400 вида други диви растения и животни.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates