Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Спрени са нерегламентирани сечи в частни горски територии

За констатирани нарушения на нормативната уредба, директорът на Регионална дирекция по горите – Бургас спря със заповеди временно сечта в 19 поземлени имота в горски територии – частна собственост. 

При извършени проверки в частни горски територии в землището на с. Резово, община Царево горските служители от РДГ – Бургас установиха сеч на 30 тополи без издадено за целта позволително. Проверяващите констатираха и редица други нарушения: площта на сечището е била ограничена, но крайните дървета не са били маркирани в основата, съгласно нормативните изисквания; не са поставени табели, с които да се обозначи горската територия, в която е планиран добив на дървесина. 

В землището на с. Сърнево, община Карнобат извършваната сеч е била изведена с по-висока интензивност от планираната и нормативно допустимата.  Констатирано е и маркиране на дървета в отдел, в който не е предвидена сеч. 

Служителите на РДГ – Бургас са извършили 272 проверки през изминалата седмица. За установени нарушения по Закона за горите са съставени 11 акта.

Съвместна проверка е извършена и със служители от Икономическа полиция, Инспекция по труда и НАП – Бургас, на мобилен обект за складиране, преработка и търговия с дървесина в района на гр. Айтос. Открита е чужда производствена марка, регистрирана на друг стационарен обект в района на града. Производствената марка е задържана. Работата по случая продължава.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates