Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

ДФЗ изплати 66 хил. лв. на производители на риба за прeодоляване на последствията от COVID-19

ДФ „Земеделие“ изплати 66 030 лв. по осем проекта на бенефициенти по Процедура BG14MFOP001-2.014 “Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

    Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на компенсации за разходи за закупуване на стоки, суровини и материали, свързани с дейността на предприятието, разходи за съхранение, за външни услуги и разходи за персонал.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates