5 акта за установени нарушения по Закона за горите съставиха днес служителите на Регионална дирекция по горите – Пловдив при проведената специализирана акция с представители на РУ Полиция – Хисар в райони с концентрация на посегателства в горските територии.

Обект на проверката бяха над 38 адреса и селскостопански постройки в село Ръжево конаре и село Дълго поле, община Калояново. Задържани са 5 кубика немаркирана с контролна марка и без превозен билет дървесина от дъб и акация. Започнати са административно-наказателни производства.

От началото на 2021г. екипите на Регионална дирекция по горите – Пловдив, са извършили 989 проверки за нарушения на Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча. Проверени са 122 обекта за складиране, преработка и продажба на дървесина, 78 обекта за добив на дървесина, 115 превозни средства, 416 ловци, 152 риболовци и 106 други физически лица. Установени са 10 нарушения и са съставени 9 акта по Закона за горите и един по Закона за лова и опазване на дивеча, с които са задържани 9 куб. м дървесина, едно моторно превозно средство и една каруца.