Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Строги правила при отглеждането на домашни птици въведоха общините Брезово, Куклен и Кричим

Строги правила при отглеждането на домашни птици в животновъдни обекти от типа "лично стопанство" въведоха общините Брезово, Куклен и Кричим. Причината е влошаване на епизоотичната обстановка по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците (HPAI) в Европа.

Констатирано е и огнище на болестта Инфлуенца по птиците, известна като "причи грип", в животновъден обект за отглеждане на кокошки носачки в землището на град Славяново, община Плевен.

Необходимо е всички собственици на домашни птици на територията на пловдивските общини да спазват следните указания:

1. Домашните птици да се отглеждат на закрито;

2. Да не се допуска свободно движение на домашни птици извън дворовете (по улици или в местни водоеми);

3. Да не се допуска контакт между домашни и диви птици;

4. Да не се допуска достъп на дивите птици до храната на домашните птици;

5. Фуражът да се съхранява в затворени съдове в закрити помещения;

6. Да се създадат условия за разделно отглеждане в дворовете на домашни патици и гъски от други домашни птици от кокошевия вид;

7. Да се извършва редовно почистване и дезинфекция на помещенията (местата), в които се отглеждат домашни и други птици;

8. Да не се пипат умрели домашни или диви птици с голи ръце;

9. Да се избягва прекия контакт с повърхности, замърсени от птичи екскременти;

10. При съмнение на заболяването и/или при настъпила смърт на домашни птици незабавно да се информира ветеринарния лекар и Кмета на Общината;

11. Да се спазват мерките за биосигурност при отглеждането на домашните птици;

12. Забранява се изхвърлянето на трупове на птици и отпадъчни продукти от клане на птици в контейнерите за битови отпадъци. Труповете на мъртви птици (и животни) да се предават на екарисаж, а отпадните продукти от клането да се загробват – да не се допуска изхранване на домашни птици с вътрешности на птици.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates