Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Почистени са загробените опасни отпадъци в местност „Лъката“, община Червен бряг

Във връзка подписания мемурандум от министъра на околната среда и водите г-н Емил Димитров и г-н Чавдар Данев, изпълнителен директор на Монбат АД, упълномощен да представлява Монбат груп и поетата конструктивна отговорност от Монбат груп

да приеме обратно и да третира за своя сметка отпадъците, образувани от неизвестен генератор, които са били предадени на трети лица на територията на страната, но не са били екологосъобразно третирани, е разчистено мястото в ПИ 80501.500.1, гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, област Плевен, местност „Лъката“, на което беше временно съхранен нераглемантирано заровен опасен отпадък от полиетиленов сепаратор, открит в землищата на гр. Червен бряг и с. Рупци при разследване на Специализираната прокуратура. Отпадъкът беше освободен като веществено доказателство по съответното производство и беше възложено от Специализираната прокуратура на кмета на Червен бряг за неговото пазене, съхранение и оползотворяване. От МОСВ беше оказано съдействие по случая в изпълнение на указание на прокуратурата и във връзка с писмо от кмета на Червен бряг. Предаденото количество опасен отпадък е общо 424,320 тона. Изземването на отпадъка е извършено  в периода от 16.03.2021 г. до 01.04.2021 г. На 01.04.2021 г. е съставен констативен протокол между Община Червен бряг,  „Монбат Рисайклинг“ ЕАД, РИОСВ – Плевен и РУ на МВР – Червен бряг, че мястото е напълно почистено от опасния отпадък. 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates