Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Необходим е диференциран подход към дребномащабния риболов в Черно море

Необходим е диференциран подход към дребномащабния риболов в Черно море. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев по време на среща на високо равнище на тема „Нова визия за устойчив риболов и аквакултури в Средиземно и Черно море“, в дигитален формат.

Той уточни, че над 90% от българските риболовни кораби извършват дребномащабен крайбрежен риболов. „Всички ние сме наясно колко много означават риболовът и аквакултурите за икономиката и стабилността на крайбрежните региони, и колко силно зависими са те от тези дейности. Осигуряването на продоволствена сигурност и устойчив поминък са ключови за бъдещето на крайбрежните общности в България“, подчерта заместник-министър Събев.

Той каза още, че българският риболовен флот, опериращ в черноморската акватория, се състои от над 1800 риболовни кораби. Годишните му улови възлизат на около 2% от всички улови в Черно море.

Заместник-министър Събев отбеляза, че кризата с Ковид-19 остави силно негативен отпечатък върху всички дейности, свързани с рибарството и аквакултурите и заетите в сектора. „Нашата отговорност е изключително голяма за формирането на тяхното бъдеще и перспективи. Само чрез прилагането на специфичен подход за Черно море, насочен към намирането на баланс между приоритетите на всяка от страните в региона и гарантиращ равни условия в прилагането на взиманите решение, ще се постигне общата цел за сигурност, заетост и устойчив икономически растеж“, категоричен бе той.

По думите му, необходимо е да се намери правилният баланс между политиките в областта на рибарството и околната среда. Ресорният заместник-министър поясни, че трябва чрез прилагането на координирани подходи да се търсят възможни решения за смекчаване на негативните ефекти от човешката дейност и изменението на климата.

Георги Събев изтъкна, че сред приоритетите на България остава осигуряването на солидна научна основа, чрез стимулиране на научните изследвания, повишаването на научните знания и развитието на изследователския капацитет. Той уточни, че равното прилагане на приетите регионални мерки от всички крайбрежни страни са ключови за бъдещето на рибарството и аквакултурите в Средиземно и Черно море.

„Благодарение на положените съвместни усилия до момента, устойчивостта на рибарството в ЕС продължава да нараства. Независимо от това е необходимо да бъдат продължени усилията за цялостното постигане на поставените цели и за тяхното адаптиране към променящите се условия и предизвикателства. Поуките от миналото сега са в основата на нов, усъвършенстван и надграден подход за постигането на устойчиви и жизнеспособни рибни запаси, печеливш и конкурентноспособен сектор, осигуряващ висококачествени продукти на пазара“, категоричен бе заместник-министър Събев.

В рамките на срещата бе приета и новата стратегия за устойчив риболов и аквакултури в Средиземно и Черно море до 2030 г.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates