Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Зам.-министър Емилия Тончева се срещна с представители на протестиращите граждани от Бяла

Зам.-министърът на околната среда и водите Емилия Тончева и експерти от дирекция „Национална служба за защита на природата“ (НСЗП) се срещнаха с представители на протестиращите пред сградата на МОСВ граждани от община Бяла (Варненска област). Те поставиха въпроси, свързани с процедирането на разширение на защитена зона за местообитанията „Плаж Шкорпиловци“.

Представителите на местната общност бяха запознати с проведената процедура. Разяснено им беше, че промени в границите на защитени зони се извършват по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Процедурата започва с внасяне на мотивирано предложение в МОСВ, което може да бъде направено както от държавни органи, така и от научни и обществени организации.

В изпълнение на разпоредбите на ЗБР, предложението за защитена зона „Плаж Шкорпиловци“ е разгледано на заседание на Националния съвет по биологично разнообразие (НСБР) и е подкрепено след гласуване.

Зам.-министър Тончева информира, че на заседанието на НСБР е имало представители на областната и общинската администрация, които са били поканени за участие. Техните становища са представени на заседанието на съвета.

Уточнено беше също, че процедурата по изменение на границата на защитената зона още не е приключила. На срещата беше подчертано, че въпросът за режимите и ограниченията в защитените зони е предмет на отделна процедура, от която задължителен елемент е провеждане на обществени обсъждания/консултации. Тези въпроси обаче не са обсъждани на проведеното заседание на НСБР.

Зам.-министър Емилия Тончева обърна внимание и на факта, че разширението на границата на защитена зона „Плаж Шкорпиловци“, предложено и разгледано на заседанието на НСБР, изцяло попада в границите на обявената през 2012 г. защитена зона за дивите птици „Камчийска планина“.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates