Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Предстои да се приеме Национална програма за превенция и намаляване на загубите на храни с хоризонт до 2026 г.

България предстои да приеме своята Национална програма за превенция и намаляване на загубите на храни с хоризонт 2021 - 2026 г., която има за цел да инициира дългосрочна политика, свързана с проблемите за разхищението им.

Това обяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев в онлайн участието си в световен форум. Събитието на тема „Намаляване на загубата и разхищението на храни” се провежда в периода 9-11 септември 2021 г., в гр. Дзинан, Китайска народна република, в смесен формат (онлайн и присъствено). В него участват представители на правителствени и неправителствени организации от целия свят, включително еврокомисарите по земеделие, здравеопазване и безопасност на храните, икономика на селските райони и земеделие, генералният директор на ООН по прехрана и земеделие и други.

В изказването си заместник-министър Събев отбеляза, че проблемът за предотвратяване и намаляване на загубата и разхищението на храна е важна част от политиката на всички страни. „Тези проблеми има отрицателно въздействие върху продоволствената сигурност и потенциално допринася за недохранването“, подчерта заместник-министърът и посочи, че значителни загуби от нея се генерират в световен мащаб. Той подчерта необходимостта  от прилагането на интегриран подход при разработването на политики, като се предприемат действия на всички нива - глобално, регионално, национално и местно.

В заключение, Георги Събев изрази своето убеждение, че тази конференция ще насърчи полезен обмен на мнения и добри практики за намиране решения по темата.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates