Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Министър Иванов: Заедно ще направим сектор „Растениевъдство“ отново конкурентен на пазара на труда

„Заедно ще направим сектор „Растениевъдство“ отново конкурентен на пазара на труда”. Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов на продължилата повече от 6 часа видеоконферентна среща с представители на браншови организации в сектор „Растениевъдство”.

Министърът заяви, че приветства идеята за създаване на работна група, която да обсъди проблемите с работната ръка в сектор "Растениевъдство", за да може секторът да е конкурентен по отношение на работната заплата и условията на труд, които предлага на сезонните и постоянните работници.

На поставен въпрос за сезонните работници в растениевъдството, министърът заяви, че се работи за включване на мярка в Националния стратегически план за развитие на земеделието и селските райони, с която да се подкрепи създаването на мобилни кампуси за фермерите. 

Министър Иванов взе отношение и по въпроса за работната ръка в розопроизводството. Бе обсъдена идеята за свикване на консултативния съвет по маслодайната роза, който да подпомогне изготвянето на стратегията за развитие на сектора и да работи по предложения, свързани с осигуряване на условия за привличане на работна ръка за сектора. За целта се планира да се привлекат в съвета и експерти от социалното министерство и Института по розата. Министърът посочи още, че предстоят разговори и с кредитни институции,за разглеждане на възможността за подпомагане в земеделието, сред които и осигуряване на заемни средства извън бюджета за началото на кампанията по розобера още през тази година. 

Министър Иванов отговори и на въпрос на Националната асоциация на тютюнопроизводителите 2010, като увери, че по отношение подпомагане на тютюнопроизводителите се търси най-справедлив вариант.

„Имаме жизнена потребност от обединение на браншовите организации и загърбване на по-частните интереси“, заяви заместник-министър Иван Христанов. Той заяви, че трябва да се върви към разширяване на базата на българското земеделие, като се подпомагат по-малките производители в развитието им да станат средни и по-големи. Една от основните теми, която беше повдигната по време на разговора, беше осигуряването на пазар за българската продукция. Заместник-министър Христанов акцентира върху това, че Министерство на земеделието започва усилена работа в подкрепа на българското производство: БАБХ започва да контролира по-внимателно вноса от трети страни по отношение на сигнали за остатъци от препарати за растителна защита и пестициди; провеждане на разговори с търговските вериги за по-добро позоциониране на български продукти; за реализацията на продукцията предстоят разговори и с МОН и МЗ за вкарване на българското производство в училища, болници, старчески домове и всички останали социални заведения.

Заместник-министър Момчил Неков от своя страна подчерта пред представителите на бранша, че могат да разчитат на диалог със земеделското министерство. Той заяви, че един от непосредствените приоритети на екипа на министерството е да се направи работещ стратегически план, който да е в защита на националния интерес. „Желанието на екипа на министерството е резултатът да е повишаване на родното производство, популяризиране на схемите за качеството и търсене на пазари в чужбина, паралелно с намаляване на натиска върху производителите от страна на прекупвачите“, посочи още зам.-министър Неков. По отношение на сектора на производството на плодове и зеленчуци той коментира, че е много важно да се търсят механизми за постигане на по-висока добавена стойност.                             

По отношение прилагането на ПРСР от бранша беше поставен въпросът за публикуване на ежеседмична база на разяснения към бенефициентите, като зам.-министър Неков пое ангажимент това да бъде направено.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates