Интересно

Смокиня

Смокинята е ниско дърво, достигащо височина 7- 10 м. Кората й е светлосива и гладка, младите клон­ки влакнести. Листата са едри, разположени на дъл­ги дръжки.

Прочети още...

Начини за лесно и здравословно замразяване

Със сигурност е по-добре да похапваме пресни продукти, но понякога замразяването е по-подходящият вариант.

Прочети още...

Как да третираме старите гуми?

На 3 септември в ДВ 69 беше обнародвана Наредба за изискванията за третиране на излезлите от употреба гуми.

Нормативният акт определя изискванията за събирането, транспортирането, съхраняването, оползотворяването и/или обезвреждането на излезли от употреба гуми.

Прочети още...

Административни облекчения за потребителите на водни обекти

Децентрализация на разрешителния режим в измененията на Закона за водите. Административни облекчения за ползватели на водни обекти и за компетентните органи въведе Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, приет на 22 юли 2010 г., влязъл в сила през август.

Прочети още...

Начини за производство на зелена енергия

Един от вариантите е чрез оползотворяване на отпадъци от земеделските стопанства. Немски холдинг представи предимствата на съоръженията, които работят с органични суровини.

Прочети още...