Светът днес е урбанизиран до неузнаваемост. В повечето градове има светлини, които не се гасят по цяла нощ. Според изследване публикувано в Current Biology, това има огромно въздействие върху брачното поведение на пойните птици, които гнездят в горите.

Шумовото замърсяване или това с химични вещества определено привлича вниманието ни. Но светлинното замърсяване като че ли остава на заден план. Това е една от причините въздействието му върху птиците да не е добре проучено, обяснява Барт Кемпенерс от института Макс Планк, Германия. Проведеното ново проучване показва съвсем ясно, че светлинното замърсяване въздейства върху поведението на пойнитептици по време на брачния им период. А последиците от това въздействие все още не са известни.

Учените провели изследването с 5 вида пойни птици, гнездящи в гори. При четири от тях, мъжките, които се намират в близост до улично осветление, започват да пеят значително по-рано сутрин, отколкото тези,които се намират във вътрешността на гората, далеч от осветлението.

По-старо проучване показва, че сините синигери също се влияят от уличното осветление по време на размножителния си период. Женските, които мътят яйцата си в близост до осветление, имат пиленца средно с ден и половина по-рано от останалите. А мъжките от вида, които живеят в близост до светлините, си намират женска и създават поколение по-често от останалите. Това звучи като бонус за тези мъжки, но всъщност не е толкова добре за вида и за женските.

По-ранното пеене също може да се окаже проблем. Заради него птиците спят по-малко и могат да станат по-лесна жертва за хищниците. А и женските се подвеждат, избират мъжки по-рано, защото са объркани, и това може да доведе до погрешен избор на партньор.

Според учените подобно поведение, в съчетание с въздействието на климатичните промени, може сериозно да попречи на размножителния период на птиците в определен момент.


Източник: http:/www.ecomedia.bg/