При поставяне на лаптоп върху краката, кожата по тях може да пострада сериозно. Проблемите могат да са свързани с трайно обезцветяване на кожата или дори да се стигне до рак на кожата.

Поставянето на лаптоп върху коленете ви "изпича" кожата , предупредиха британски лекари. Генерираната топлина на разпространените по цял свят устройства причинява т. нар. "синдром на изпечената кожа" - огромен и болезнен обрив, който поражда доживотно обезцветяване на кожата и понякога дори рак. В един от случаите, който британските експерти дават за пример, кожата по лявото бедро на 12-годишно момче станала нашарена и дори изгубила естествения си цвят. Причината за неприятния инцидент е фактът, че младежът прекарвал по няколко часа с лаптоп върху краката си.


Източник: http:/www.ecomedia.bg/