Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Край Дуранкулашкото и Шабленско езеро правят ежедневни проверки за опазване на световно застрашен вид

Специалисти от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-Варна извършват ежедневни проверки с цел опазване популацията на червеногушата гъска (Branta ruficollis) в защитените местности “Дуранкулашко езеро” и “Шабленско езеро”. Това съобщиха от инспекцията. Засиленият контрол се налага във връзка с зачестилите сигнали за незаконен лов в двете защитени местности. Към момента охраната на двете защитени територии не е констатирала случаи на застреляни защитени екземпляри от вида червеногуша гъска.

Червеногушата гъска е световно застрашен вид, който попада в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие, като почти цялата й световна популация през месеците януари и февруари пребивава в Дуранкулашкото и Шабленското езера. Съгласно Закона за биологичното разнообразие, за защитените животински видове от Приложение № 3 се забраняват всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи, както и преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция.

За нарушение на разпоредбите на екологичното законодателство, физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лева. Правоспособен ловец, който е нарушил разпоредбите на Закона за биологичното законодателство и нарушението, спрямо световно или европейски застрaшен вид, се лишава от право на ловуване за срок от три години.

Източник: Агенция „Фокус”

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates