Овощарство - отглеждане на овощни дървета и храсти.

 

Основони правила

За да зарпазите физиологичното равновесие на вашите дръвчета трябва да знаете някои важни неща за февруарските грижи:

. Не позволявайте короните

да се разрастват прекалено много встрани;

. Гледайте скелетните разклонения да не надвишават скелетните клони;

. Ако скелетните части на дървото са заели по-хоризонтално положение при малди овошки, повдигнете ги, като ги превържете;

. При много старите скелетни клони спокойно може да формирате нови продължители. За целта използвайте младата обрастваща дървесина - намерете силно клонче на горната страна на клона и оставете него;

. Постоянно трябва да обновявате плододаващата дървесина в короната - това става като се реже така, че да покарат нови леторасти;

. Гледайте да режете така, че плодовете да се образуват на дървесина, която е от 1 до 3-годишна. Да знаете , че когато сте оставили да плододава по-стара дървесина, то при това положение ще имате разнообразие от дребни и едри плодове, като дребните ще преобладават;

. Съкратете или проредите сложните торбести клонки при семковите видове и то доста, за да се получи силен прираст.