Овощарство - отглеждане на овощни дървета и храсти.

С тази операция се отстраняват изцяло излишните леторасти, клонки, скелетни клони и разклонения и обрастващи клонки. Прореждане може да се прави както през покоя на дръвчетата, така и през вегетацията. Целта е светлината и въздуха да имат свободен достъп до всички надземни органи на дървото. При редовно прореждане се получава рехава корона с добре развити скелетни части, равномерно обраснали с плододаваща дървесина.

Прореждането се постига чрез следните операции:

резитба на излишни скелетни клони и скелетни разклонения за да се просветли короната;

резитба на излишни клонки при формиране на короната и обрастващата дървесина;

резитба на вдървенели леторасти;

филизене на невдървенели леторасти;

ослепяване (оронване) на пъпки , от които не бива да израснат леторасти.