Овощарство - отглеждане на овощни дървета и храсти.

 

Изследванията показват, че в снега се съдържат хранителни вещества, които често са в значителни количества. В 1 кг. сняг се съдържат 7,4 мг азотни съединения. Особенно много

азотни съединения се съдържат в скрежа и сланата, които подхранват почвата. Не е трудно да се пресметне, какво голямо количество азотни съединения ежегодно постъпват в почвата заедно със снежната вода. На местата с голямо натрупване и топене на сняг, растенията се отличават с по-тъмно зелена окраска. В годините, когато снегът е обогатен с продукти от ветровата ерозия на почвата, количеството на хранителните вещества в него съществено се повишава. По наблюдения на специалисти в литър снежна вода се съдържа 20-55 мг азот. Така също, чрез много изследвания е установено , че снежната вода има добри стимулиращи действия, че е много полезна не само за растежа на кореновата система, но и при подготовка на семена за сеитба и засаждане на дръвчета.