Овощарство - отглеждане на овощни дървета и храсти.

 

Струпясването е гъбна болест, която презимува в окапалите заразени листа и много рядко върхузаразените клонки на киселиците.

Заразяването може да започне още от началото

на вегетацията, във фаза “миши уши”, а масово се развива обикновенно по време на цъфтежа.

Благоприятни условия развитието на болестта са повишена влажност и температура по-висока от 5оС. Първите признаци след заразяване се появяват най-малко след 9 дни, при температура между 17 и 23оС. През вегетацията на ябълките и крушите броят на инфекциозните периоди (заразявания) зависи от валежите и температурата. Затова не може предварително не може да се определи броя на пръсканията.

, 'script', 'facebook-jssdk'));