Овощарство - отглеждане на овощни дървета и храсти.

 

Сроковете на торене на овощните дървета зависят от вида на тора, възрастта на растенията , свойствата и овлажняването на почвата и др.

Оборският тор, фосфорните и

калиевите торове се внасят през есента, а азотните торове - на 2 или 3 пъти през годината.

Фосфорните и калиевите торове могат да се дават заедно с оборския тор през 2-3 години със завишени торови норми.

За да се усвои азотния тор, най-добре е той да не се внася наведнъж, а на проции. Според конкретния случай са възможни различни варианти.

. При две подхранвания на овощните дървета с азотни торове, 2/3 от годишната торова норма се внася в края на зимата (февруари-март), а 1/3 към края на май - началото на юни.

. При три подхранвания 1/2 от нормата се внася в края на зимата, 1/4 към края на май - началото на юни и 1/4 през есента.

. Ако цъфтежът на овощните дърветата е слаб, а растежът е силен, второто подхранване не е необходимо.

. Младите овощни дървета се подхранват с азотни торове на два пъти - в началото на пролетта и към средата на май.

Азотните торове, които са лесно подвижни, се разхвърлят по повърхността на почвата и се заравят чрез плитки обработки. Повърхностно се разхвърлят и оборският тор, фосфорните и калиевите торове, но след това те трябва да се заровят по-дълбоко, за да достигнат по-близо до корените на овощните дървета.