Мероприятия в овощната градина.Овощните дървета и храсти преминават в състояние на относителен зимен покой. Благоприятните дни се използват за зимна резитба, като 

едновременно с нея трябва да се изкоренят болните, стари и засъхващи овощни дървета, които да се изнесат извън градината и да се изгорят. Така се унищожават зимуващите форми на плодовия червей, гъботворката, ябълковата стъкленка, миниращи молци, някои видове акари и други. Отпадъците се събират внимателно и се изгарят. Отрезите на по-дебелите клони се замазват с блажна боя или овощарски мехлем.

Почвата в овощната градина се изорава или окопава на 18-20 см. и по този начин се унищожават зимуващите там стадии на плодови оси, черешова муха, майски и юнски бръмбар. Освен това окапалите листа със зараза от струпясване по ябълката и крушата, бяла ръжда по черешата и вишната, червени листни петна по сливата се заорават и инфекцията от тях за следващия вегетационен сезон чувствително намалява.  Наред с резитбата, обработка на почвата, се предотвратяват заразяването от редица икономически важни болести и неприятели, а това води до намаляване броят на пръсканията през следващата година.

Сега е моментът да напръскате, ако още не сте направили това, костилковите овощни видове с 2% бордолезов разтвор или медсъдържащи средства срещу болестите къдравост по прасковата, ранно кафяво гниене, бактериален пригор и др. Крушите и ябълките се третират с бордолезов разтвор срещу огнен пригор. С разтвора трябва да се облеят всички части на короната, клоните и ствола. Всички пръскания да се провеждат в тихи, слънчеви дни, при температура на въздуха над 5 градуса. Стволовете и по-дебелите клони се намазват с варна каша с цел да се предпазят от зимните студове и да се унищожат лишеите и мъховете по тях. Подходящо е времето за  засаждане на овощни дръвчетата, което може да продължи до първото по-трайно замръзване на почвата. Когато засаждате дръвчета, най-важното условие е те да са напълно здрави. Особено строго трябва да се следи за зараза от калифорнийска щитоносна въшка и бактериален рак. Затова прегледайте внимателно фиданките.

Н.с. Силвена Тодорова

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));