Мероприятия в овощната градина. Прасковата се прорежда два пъти. Най-добре прореждането на прасковата да се прави, когато плодът е с големина на лешник. Дори и да сте закъсняли малко - знайте , , че е добре завръзите

на прасковата да се прореждат на два пъти.

При обилен завръз първото прореждане трябва да се направи след края на юнското опадване на завръзите и втори път – 15-20 дни след него.

На смесените клонки е добре да се оставят не повече от 3-4 плода.

По 1 плод, най-много 2, оставете на майските букетчета и цветните клонки.

Завъртете с ръка излишните плодчета и ги откъснете. Добре е плодчетата, които оставяте да бъдат на разстояние около една педя едно от друго.