Мероприятия в овощната градина. Летни резитби при млади овощни дървета. При младите овощни дръвчета, освен летните операции за плододаващи дървета, могат да се прилагат и т.н. помощни операции, които ще ускорят

тяхното формиране и изграждане на здрав скелет на короната. Тези операции се извършват с помощни средства и се изразяват в изменяне положението на леторастите и клонките чрез изправяне, навеждане или превиване. По този начин се регулира пробудимостта на пъпките и силата на растежа. По силните клони се навеждат и обрастващата дървесина слабо се прорежда, за да се отслаби техният растеж, а по-слабите само се изправят, за да се засилят.

  •  Навеждането на по-силните клони е особено ефикасно, когато причина за силния растеж е по-малкият ъгъл на отклонение спрямо вертикалата;
  •  Изправянето влияе много благоприятно при изоставащи клони , когато причина за изоставането им е по-силното отклонение от вертикалата.