Мероприятия в овощната градина .За да има цяло лято ягоди, засадете различни сортове. Ягодата е най-бързо плододаващото растение след засаждането му. Плодовете узряват рано напролет, когато почти няма други плодове.

Ягодите не са особено взискателни към климата и почвата, поради което виреят успешно в цялата страна. Все пак най-добре се чувстват в припланинските райони и във високите полета. Трябва да се избягват местата, в които се задържа студен въздух, с високи подпочвени води и варовити почви. До 500-600 м над морското равнище най-подходящи за ягодата са северното , североизточното и северозападното изложение.

Добре е в дворните градини да се засаждат различни сортове ягоди, които узряват по-различно време.

Много често любителите градинари проявяват интерес към ремонтантните ягоди и ягодовите месечарки. Ремонтантните ягоди са едроплодни сортове и цъфтят през цялата година и плодоносят до 6 месеца. Ягодите месечарки при поливни условия цъфтят и плододават непрекъснато, но плодовете им са дребни като горските.