Мероприятия в овощната градина. Подпори за дърветата при обилно плододаване.

Към укрепване на клоните се пристъпва когато забележите, че клоните започват да се огъват от тежеста на плодовете.

Преди да

поставите подпорите на дървото трябва да приключите с обработките на почвата около стъблото му. Тези укрепващи подпори имат своите недостатъци, а това е, че се затруднява работата в градината – обработката на подкоронното пространство , поливките, борбата с болестите и неприятелите,обирането на падналите завързи и т.н., а за механизирана обработка и дума не може да става.

Натоварването с плод на подпора не трябва да надвишава 8-10 кг, а това са приблизително 100 средно големи плода. Важно е да се предвиди, натоварената клонка да не се пречупи на мястото на допира с подпората.