Мероприятия в овощната градина. При засаждане на дръвчета отреза на подложката трябва да е обърнат към южната страна, за да се огрява от слънцето. Ако е на север, влагата се

задържа по-дълго, започват да се развиват мъхове и лишеи. В тях намират убежище ларви на вредители и спори на патогени , които по-късно могат да проникнат в стеблото и да увредят младата фиданка.

След засаждането, по границата на изкопаната дупка се натрупва лек гребен, за да се образува пристъблено гнездо. В него се полива с 2-3 кофи вода, независимо от влажността на почвата и времето, за да се уплътнят корените и между тях да няма въздух. След поливането почвата се сляга и кореновата шийка с мястото на присадката остава над почвата. Ако времето се задържи сухо, фиданките се поливат на всеки 10-15 дни.