Мероприятия в овощната градина. Есента е най-подходящият срок за засаждане на дръвчета.  При подготовка на площи за засаждане на нова овощна градина много важни са изборът на място , овощният вид и

сортоподложковата комбинация.

Ограничаващ фактор при избора на площ за създаване на овощно насаждение са стойностите на абсолютните минимални и максимални температури през отделните сезони на годината, а също и честотата на повратните зимни студове и късните пролетни мразове.

Най-подходящи за създаване на овощни насаждения са местата с добър въздушен дренаж-каквито са подножията на планините, както и приосновните им склонове с неголям наклон.Долините на реките са предпочитани места за овощни насаждения, но поради по-продължителното задържане на ниските зимни температури и късните пролетни мразове в най-ниските части е желателно да са разположени на втората речна тераса.