Мероприятия в овощната градина. Засаждайте едногодишни фиданки.  Всеки градинар желае, ако може още същата година от засаждането на дърветата да обере плодовете от своя труд. По тая причина много

любители предпочитат да засадят по-старо дърво - 2-3 годишно, че и по-старо. За съжаление това в повечето случаи не е оправдано. Тригодишните фиданки са с мощна корона, а кореновата система при изваждането се поврежда - съхраняват се само няколко по-дебели корени, а малките се накъсват и повреждат. Младите коренчета позволяват на растението бързо да се прихване на новото място. При несъответствие на корона и коренова система растенията изостават в развитието си през първите две години.

Как може да се определи възрастта на дървото?

Обикновено при едногодишните фиданки надземната част представлява една пръчка без разклонения. Кореновата система при едногодишните се състои от три-четири основни корена с дължина до 20-25 см с множество тънки разклонения. Различните видове растения не изглеждат еднакво. При крушите кореновата система е по-слабо развита. При тях през първите 2-3 години е характерно, че не се развиват много клонки. При ябълките също не е много развита кореновата система , а при вишни и сливи са по-характерни малките коренчета.

Двугодишните фиданки имат ствол, на който на височина 30-40 см има 4-5 клонки с дължина 30-40 см. Тригодишните имат клонести разклонения.