Мероприятия в овощната градина. Плодовете остават здрави в чисти помещения. Съхраняването на зимните сортове ябълки, круши и дюли, често е съпровождано с появата на специфични болести.

Те влошават качеството им и ги правят негодни за консумация.

ЗА ЗАГНИВАНЕ НА ПЛОДОВЕТЕ ИМА ДВЕ СЪЩЕСТВЕНИ ПРИЧИНИ:

  • Повечето болести се внасят в помещенията за съхранение още от овощната градина. 
  • Инфекцията може да се запази в складовите помещения от предишната година. Тези две причини могат да бъдат отстранени само, ако в мазето внасяте здрави плодове – без никакви наранявания и повреди от болести и неприятели , и предварително обеззаразите помещението.

ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГНИЕНЕТО СЛЕДЕТЕ И УСЛОВИЯТА

Причините за поява на следберитбени болести са различни и многобройни, но най-голямо значение имат:

  • температурата при съхранение;
  • влажността на въздуха; 
  • времето на беритба и др.