Мероприятия в овощната градина.Засаждане и отглеждане на ябълкови дръвчета.

Ябълката си остава овощен вид с голямо стопанско значение за нашето овощарство, защото е от

най-рентабилните и доходоносни култури.

Отличават я няколко неща. Добрата родовитост, в резултат на която производителите получават големи добиви. Широкото й разпространение се благоприятства от това, че сортовете имат различни срокове на зреене, понасят транспортиране и имат дълъг период на потребление.

При избора на сортове трябва да се започне от географските и климатични дадености на района, предпочитанията за реализиране на продукцията.

Мястото на което ще отглеждате градина с ябълки трябва да отговаря на определени климатични и почвени условия.

 • От климатичните фактори най-голямо значение има топлинният режим. Много важни са минималните температури и късните пролетни студове, и слани, както и тяхната периодичност.
 • Ябълката понася студове до -30°С. Поради високата й устойчивост на студ е подходяща за отглеждане на почти всякакъв вид терени. Но трябва да се избягват ниските затворени котловини.
 • Ябълката е много взискателна към количеството на валежите, които у нас обикновено са недостатъчни през юли, август и септември.
 • Важна е надморската височина - оптимално добрите условия са до 800 м.
 • Над 600 м трябва да се имат предвид ранните есенни слани, забавящи вегетацията.
 • Ябълката обича достатъчно дълбоки (над 100 см) влагоемни и богати с хранителни вещества почви. Голямо значение има и нейната пропускливост. Вредни са водонепропускливите почви, тъй като те са бедни на кислород.
 • Не подценявайте подпочвените води - не трябва да са по-високо от 1,5 м до повърхността. За ябълкова овощна градина не стават места , чийто подпочвени води се покачват по-високо от 80 см до повърхността.

За какво да внимавате при засаждане на ябълково дърво?

 • Дали дадено място е подходящо за отглеждане на ябълкови дървета? Най-добре ще се ориенетирате по съществуващите насаждения - по тяхната сила на растеж, дълготрайност и родовитост.
 • Ако ще засаждате нови дървета на мястото на изкоренени стари, трябва да имате предвид, че след костилкови могат да се засаждат семкови овощни видове.
 • Най-малко 20 години след изкореняване на ябълки може да се засаждат дръвчета от същия вид.
 • Сортовете, които да изберете. Всички сортове са самонеоплождащи се, но някои са добри опрашители, а други - не. Най-добре е да използвате едновременно цъфтящи различни сортове, които добре опрашват. Така няма да сте свидетели на безплодие на един или друг сорт.
 • Дали ще се развие добре и какви добиви ще дава вашата ябълка зависи от няколко неща: избрания сорт, подложката, всички външни условия , местоположение, терен, климат.