Мероприятия в овощната градина.Съвместимост на видовете овошки за облагородяване. Любителят трябва да има познания както за калема, така и за подложката. Повечето сортове круши, вишни, ябълки , праскови най-добре се

развиват върху подложки от същия вид като дива круша, киселица, дива зарзала.

 • ВНИМАНИЕ: Не могат да се облагородяват ябълка върху круша или обратно, независимо че са семкови.
 • ИМА ИЗКЛЮЧЕНИЯ: Могат да се облагородяват растения от различни видове в едно и също семейство - прасковата и сливата се присаждат на зарзала, крушата върху дюля, мушмулата - върху дюля и глог.

Ако търсите обаче най-добрите варианти, те са:

 • ябълките присаждайте на диви ябълки и киселици;
 • крушите върху дива круша и дюля;
 • всички видове череши - върху дива череша и махалебка;
 • вишните върху вишня, махалебка и череша;
 • всички видове сливи върху джанка, зарзала и трънкосливка;
 • всички видове кайсии върху джанка и зарзала;
 • прасковите върху джанка, зарзала и дива праскова;
 • дюлята върху дюля;
 • мушмулата върху мушмула, дюля и глог;
 • бадемът върху горчиви бадеми.