Растително защитни мероприятия в овощната градина.Технически правила при резитбата. Спазването на всички технически правила при резитбата на дръвчетата улеснява работата на резачите и благоприятствува зарастването на раните.

• При формиране на короните на дърветата, съкращаването на продължителите на водача и скелетните клони се извършва на 1-2 мм над подходяща пъпка с лек обратен наклон, Чепове не се оставят, тъй като раните зарастват по-трудно;

• Желателно е резитбата на по-големите по размери дървета да се извършва отгоре надолу. Така резачът преценява добре кои клонки да запази в основата на короната , след като премахне счупените при движенията си по време на работа;

• Клончетата с по-тънки клонки се режат така, че да не се оставят при резитбата чепове. От тези чепове израстват множество лакомци, които затрудняват извършването на следващите резитби;

• Когато се ограничават размерите на клоните и клонките, съкращаването се извършва близо до подходяща клонка-продължител, без да се оставя чеп, особено вертикално разположен. В близост до отрезите се запазват колкото е възможно повече клонки с плодни пъпки, за да се предотврати образуването на излишно силни прирасти в тази зона;

• При премахването на по-дебели клони и клонки с помощта на трион отрезът се прави така, че от горната страна да допира до образувания в основата на клона пръстен от кора, а отдолу да завършва близо до пръстена. Желателно е по-големите рани да се замазват с овощарска замазка или блажна боя.