Растително защитни мероприятия в овощната градина. Вретеновидната корона в завършен вид наподобява формата на пресечен конус, в основата на който има 3-5 постоянни, силни полускелетни клони

(рамена) , а над тях по централния клон е разположена плододаваща дървесина до тригодишна възраст.

Короната достига 2,5-3 м на височина, а диаметърът в най-широката й част е 1,5-2 м.

Тези размери на короната се поддържат посредством ограничаващи резитби на водача и основните рамена.

Формирането на тази корона при слабо растяща подложка е за 3-4 години, а на силно растяща може да продължи по-дълго - до 7-8 години. Необходимо е да се знае, че през този период се получават и първите добиви, което налага резитби за стимулиране на плододаването.

При формирането на тази корона след засаждане дръвчетата се съкращават на 80-90 см, когато нямат предивременни клонки и на 90-100 см при тези, при които има. Предивременните клончета не се режат.

През следващите години от тях се формират основните рамена и част от обрастващата дървесина. През последните години у нас започна засаждане на двугодишни дръвчета върху слаборастящи подложи (М9 и М26), които са с предварително формирана вретеновидна корона още в разсадника. При тези дръвчета след засаждането се съкращава само водача, а ненужните клонки се отстраняват. Прави се наклоняване на по-дългите изправени клонки, с цел заемането на хоризонтално до леко наклонено надолу положение. Тези дръвчета започват да дават плодове още през първата година след засаждането им на постоянно място. Те се засаждат на по-малки вътрередови разстояния (1-1,5м).